Słownik polsko-angielski

wojsk. battle; combat; engagement
~ artyleryjska - gunfight
~ całodzienna - daylong battle, all-day battle
~ chaotyczna - confused battle
~ czołgów - tank battle, tank-versus-tank battle
~ decydująca - decisive battle, battle of decision, key battle
~ decydująca dla historii świata - decisive battle of world history
~ długa - prolonged battle
~ drugorzędna - minor battle
~, dzika - savage battle
~ frontalna - frontal battle, frontal engagement
~ generalna - general battle
~ graniczna - frontier battle
~ gwałtowna - violent battle, storm
~ jednodniowa - single day's battle
~ kawalerii - cavalry combat, mounted combat
~ konwojów - mar. convoy battle
~ krwawa - bloody battle
~ lądowa - land battle, ground battle, ground combat
~ lotnicza - air battle, aviation battle
~ lotniskowców - carrier battle
~ mająca na cele okrążenie nieprzyjaciela - battle of encirclement
~ mająca na celu zupełne zniszczenie przeciwnika - battle of annihilation
~ manerwowa - manoeuvre battle
~ mordercza - murderous battle
~ morska - sea battle, naval battle, naval combat, naval engagement, maritime battle
~ morska przeciwlotnicza - naval anti-aircraft combat
~ myśliwców - fighter battle
~ na pomysły - przen. battle of wits
~ na równym terenie - battle on level ground
~ na śmierć i życie - life and death battle
~ na wyczerpanie - battle of attrition
~ nad Berezyną - Battle of Beresina (26-29.XI.1812)
~ nad Marną - Battle of the Marne (5-10.IX.1914; 15-17.VII.1918)
~ nad Sommą - Battle of the Somme (1916)
~ Narodów - Battle of the Nations, Battle of Leipzig (16-19.X.1813)
~ nieprzerwana - uninterrupted battle, running battle
~ nierozstrzygnięta - indecisive battle, inconclusive battle
~ nieunikniona - inevitable battle, unavoidable battle
~ nocna - night combat
~ o Anglię - Battle of England (8.VIII-31.X.1940)
~ o Atlantyk - Battle of the Atlantic (1941-1943)
~ o kluczowym znaczeniu - key battle
~ o Midway - Battle of Midway (4-6.VI.1942)
~ o Monte Cassino - Battle of Monte Cassino (V.1944)
~ o Normandię - Normandy Battle (6.VI.1944- VIII.1944)
~ o panowanie na morzu - battle of the command of the sea
~ o panowanie w powietrzu - battle for the skies
~ o tereny łowieckie - hist. battle for hunting grounds
~ o Zachód - hist. Battle of the West
~ obronna ~ defensywna - defensive battle, defence combat
~ ofensywna - offensive combat
~ pamiętna - memorable battle
~ pancerna - tank battle, panzer battle
~ partyzancka - partisan battle, guerilla skirmish
~ piechoty - infantry combat
~ pod Akcjum - Battle of Actium (2.IX.31 przed Chr.)
~ pod Austerlitz - Battle of Austerlitz (2.XII.1805)
~ pod Cheroneją - Battle of Chaeronea (338 i 86 przed Chr.)
~ pod Cuszimą - Battle of Tsushima (27.V.1905)
~ pod Grunwaldem - Battle of Grunwald (14.VII.1410) ; Battle of Tannenberg (26-31.VIII.1918)
~ pod Lepanto - Battle of Lepanto (7.X.1571)
~ pod Maratonem - Battle of Marathon(490 przed Chr.)
~ pod Mohaczem - Battle of Mohacs (29.VIII.1526)
~ pod Poitiers - Battle of Poitiers (19.IX.1356)
~ pod Racławicami - Battle of Racławice (4.IV.1794)
~ pod Salaminą - Battle of Salamis (IX.480 przed Chr.)
~ pod Saratogą - US Battle of Saratoga (IX.1777)
~ pod Termopilami - Battle of Thermopylae (480 przed Chr.)
~ pod Trafalgarem - Battle of Trafalgar (21.X.1805)
~ pod Waterloo - Battle of Waterloo (18.VI.1815)
~ powietrzna - air combat, aerial combat, air battle, aerial battle, air-to-air battle, air-to-air combat
~ powietrzno-morska - naval-air battle
~ pozycyjna - battle of fixed positions
~ przeciwlotnicza okrętów - naval anti-aircraftcombat
~ prawdziwa; ~ rzeczywista - actual combat, real battle
~ przegrana - lost battle
~ przewlekła - drawn battle
~ pustynna - desert battle
~ rozpaczliwa - desperate battle
~ rozstrzygająca - conclusive battle, pitched battle, decisive engagement
~ sił lądowych - ground force combat
~ sił morskich - naval force combat
~ sił powietrznych - air force combat
~ Stalingradzka - Stalingrad battle, Battle of Stalingrad(24.VIII.1942-2.II.1943)
~ starożytna - ancient battle
~ średniowieczna - medieval battle
~ toczona między flotami - fleet battle
~ toczona na odległość - battle fought at distant quarters
~ toczona przez kawalerię - cavalry battle, mounted combat
~ toczona przez nieprzyjaciela - enemy-fought battle
~ toczona z bliskiej odległości - battle fought at close quarters, close-quarters battle
~ walna - pitched battle
~ Warszawska - Battle of Warsaw(16-25.VIII.1920)
~ ważniejsza - major battle
~ wojsk - battle of troops
~ współczesna - modern battle, contemporary battle
~ wstępna - opening battle
~ wygrana - won battle
~ wyniszczająca - battle of attrition, spoiling battle
~ zacięta - hard-fought battle
~ zapewniająca przewagę w powietrzu - air-superiority battle
~ zwycięska - victorious battle

Wordnet polsko-angielski


1. (a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war
"Grant won a decisive victory in the battle of Chickamauga"
"he lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement")
battle, conflict, fight, engagement


2. (the act of fighting
any contest or struggle
"a fight broke out at the hockey game"
"there was fighting in the streets"
"the unhappy couple got into a terrible scrap")
fight, fighting, combat, scrap: : synonim: bójka
synonim: bijatyka
synonim: bitka
synonim: łomotanina
synonim: mordobicie
synonim: nawalanka
synonim: przewalanka
synonim: rękoczyny
synonim: rozpierducha
synonim: rozróba
synonim: rozróbka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

battle, combat
toczyć ~wę to fight (a battle)
pole ~wy battlefield
paść na polu ~wy to be killed in action/battle

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C battle
(colloq) fight: ~ pod Grunwaldem the battle of Grunwald
pole ~y battlefield

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f battle

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BATTLE

COMBAT

BRAWL

ENGAGEMENT

FIGHT

ACTION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f battle
pole ~y battlefield
action
~a morska naval action (battle)

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. battle