Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kabriolet;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kabriolet

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kabriolet

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WOLANT

Wordnet angielsko-polski

(small two-wheeled horse-drawn carriage
with two seats and a folding hood)
kabriolet
synonim: cab

Słownik techniczny angielsko-polski

kabriolet m