Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) keson, brama pływająca, brama doku; militarny wózek do przewożenia amunicji artyleryjskiej; militarny skrzynia na amunicję; militarny przodek działa; jaszcz; budownictwo kaseton; komora dla statków;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (ammunition chest) keson na amunicję, jaszcz
(underwater chamber) keson do prac podwodnych

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wóz amunicyjny, skrzynia na amunicję, przodek działa, keson

Nowoczesny słownik angielsko-polski

komora dla statków

keson do prac podwodnych

wrota doku

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

keson m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s keson

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKRZYNKOWY

KESON

SKRZYNIEC

Wordnet angielsko-polski


1. (a two-wheeled military vehicle carrying artillery ammunition)
jaszcz, jaszczyk


2. (an ornamental sunken panel in a ceiling or dome)
kaseton, skrzyniec: : synonim: coffer
synonim: lacunar

3. (large watertight chamber used for construction under water)
keson: : synonim: pneumatic caisson
synonim: cofferdam

Słownik internautów

ciągnik amunicyjny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jaszcz

kaseton

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

inż. keson; tech.wojsk. jaszcz

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

bud. keson

Słownik techniczny angielsko-polski

1. keson m
2. kaseton m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Yet it sank on its maiden voyage, despite the watertight caissons, because the engineers did not think there could be a leak on that scale.
A jednak zatonął w trakcie swojego dziewiczego rejsu, pomimo wodoszczelnych grodzi, ponieważ inżynierowie nie sądzili, by mogło dojść do przecieku o tak wielkich rozmiarach.

statmt.org