Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) obozowicz(ka), biwakowicz(ka), kolonista/kolonistka, turysta/turystka; samochód kempingowy; składana przyczepa kempingowa;
not a happy camper - (Adjective) wkurzony, zdenerwowany, zły;
not a happy camper - (Adjective) wkurzony, zdenerwowany, zły;

(Verb) uprawiać karawaning;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (pers) obozowicz, wczasowicz
(vehicle) samochód kempingowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obozowicz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

składana przyczepa kempingowa

samochód z częścią mieszkalną

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'k{mp@rn Przyczepa kempingowa I didn't know Anderson had a camper (Nie wiedziałem, że Anderson ma przyczepę kempingową) - Beavis and Butt-head Do America [film] (1997) They popped out of campers (Wyskakiwali z przyczep kempingowych) - Tom Wolfe (1998) Somebody stole our crappy camper! (Ktoś ukradł naszą zasraną przyczepę!) - Happy Texas [film] (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n obozowicz, turysta
mot. samochód kempingowy

Wordnet angielsko-polski

(a recreational vehicle equipped for camping out while traveling)
samochód turystyczny
synonim: camping bus
synonim: motor home

Słownik internautów

obozowicz, wczasowicz
samochód kempingowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

biwakowicz

kempingowicz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And on one particular day, the campers were jumping through inner tubes, They were diving through inner tubes.
Pewnego dnia koledzy skakali przez dętki od opon. ~~~ Nurkowali.

TED

Who in the world would want to kill a camper?
Kto na świecie chciałby zabić camper?

I'm going in the camper because otherwise you're sat at home.
Jadę kamperem Ponieważ inaczej musiałbym siedzieć w domu.

He just killed a camper four miles northeast from here.
Zabił obozowicza cztery mile na północny wschód stąd.

I had to help carry that camper he was buried in.
Musiałem pomagać przy przenoszeniu tamtego zakopanego obozowicza.

We got some fried chicken in the camper if you and your husband are hungry.
Mamy trochę smażonego kurczaka w przyczepie jeśli ty i twój mąż jesteście głodni.

They switched to a camper near Phoenix and then to a van.
Niedaleko Phoenix przerzucili się na przyczepę kempingową, a potem na furgonetkę.

You only have to be faster than the slowest camper.
Jedynie musisz być szybszy od najwolniejszego z obozowiczów.

I'm so hungry I could eat this dead camper.
Jestem głodny mogłem jeść ten martwy camper.

I don't know what that smell is, but his camper sure reeks!
Nie wiem, co tak cuchnie, ale odór jest straszny.

He's in front of a white camper on Pennsylvania Ave.
Jest przed białą przyczepą na Pennsylvania Avenue.

Was he in a camper or a pickup?
Był w furgonetce albo przyczepie?

Another camper was strangled half an hour ago.
Innym camper został uduszony pół godziny temu.

Imagine her carrying off a big wardrobe or the camper stealing a big painting!
Trudno mi sobie wyobrazić ją dźwigającą wielką szafę, albo jakąś obozowiczkę kradnącą wielki obraz!

And Lee Cooper's camper just rolled into her lemon tree.
I, że kamper Lee Cooper staranował jej drzewko cytrynowe.

She put a black mamba in his camper.
Włożyła czarną mambę do przyczepy.

This camper belongs to my brother-in-law. He won't like this.
To przyczepa mojego szwagra, nie spodoba mu się to.

Is there someone in the camper?
Jest ktoś jeszcze w kamperze?

There better not be contraband in there, camper.
Lepiej, żeby to nie było coś zakazanego, obozowiczu.

Someone's not a happy camper.
Ktoś tu nie jest szczęśliwym obozowiczem.

Take the back door and go to Mr O'Day's camper.
Wyjdź tylnymi drzwiami i wsiądź do samochodu pana O'Daya.

Not a happy camper, huh?
Nie za szczęśliwy wczasowicz, co?

Happy camper in Glazer's Toys!
Wesoły obozowicz w Glazer's Toys!

I hereby christen this budget Barbie camper
Niniejszym chrzczę ten autobus i nazywam go