Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kapryśność, kaprys;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U kaprys
fantazja
zachcianka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kaprys

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zachcianka

widzimisię

chętka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kaprys

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYBRYK

CHIMERA

Wordnet angielsko-polski

(a sudden desire
"he bought it on an impulse")
kaprys
synonim: impulse
synonim: whim