Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skąpiec; rolnik, chłop pańszczyźniany, niewolnik; gbur;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Carl