Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kaseta;
cassette tape - kaseta magnetofonowa;
cassette cc - kaseta kompaktowa;
cassette recording - nagranie na kasecie;
cassette player - odtwarzacz kasetowy;
cassette deck - magnetofon kasetowy bez wzmacniacza;
cassette vcr - magnetowid kasetowy, wideo;
video cassette - kaseta wideo; wideokaseta, taśma magnetyczna wideo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kaseta magnetofonowa
~ recorder magnetofon kasetowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kaseta
compact ~ (CC) kaseta kompaktowa
video ~ kaseta wideo
video ~ recorder (VCR) magnetowid kasetowy, wideo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

odtwarzacz

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

kaseta f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kaseta
video ~ wideokaseta
~ recorder magnetofon kasetowy

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kaseta
N Comp magnetofon kasetowy

Wordnet angielsko-polski

(a container that holds a magnetic tape used for recording or playing sound or video)
kaseta

Słownik internautów

kaseta

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kasetowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. kaseta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It was called the Sinclair ZX80. ~~~ This was a 1K computer, and you'd buy your programs on cassette tape.
To Sinclair ZX80, komputer o pamięci wielkości 1K, do którego kupowało się programy na kasetach magnetofonowych.

TED

Photocopiers and cassette recorders dealt a blow to authors' remuneration and yet purchase continued to be the rule.
Pojawienie się kserokopiarek i magnetofonów zadało cios wynagrodzeniom autorów, nadal jednak rządziła siła nabywcza.

statmt.org

Now, that was before cassette tapes, C.D.s, DVDs -- any of the cool stuff we've got now. ~~~ And it was an arm that,
Wiecie, to były czasy przed kasetami, płytami CD, DVD, oraz innymi fajnymi gadżetami jakie mamy obecnie.

TED

You have a cassette with 10 samples.
Mamy kasetę z 10 próbkami.

TED

And The Police's "Synchronicity" cassette had just been released and there was no helmet law in my hometown of Bregenz.
Wtedy też na kasetach ukazał się album The Police - "Synchronicity", a w moim rodzinnym mieście Bregenz nie było obowiązku jeżdżenia w kasku.

TED

Now quickly record your songs and bring the cassette to me.
A teraz szybko nagraj swoją piosenkę i szybko przynieś mi nagranie.

You want to look at cassette with skating show Sam?
Chcesz obejrzeć kasetę z łyżwiarskim popisem Sam?

I've got this cassette specially for you all the way from London.
Sprowadziłem dla ciebie tą kasetę specjalnie z Londynu.

You still haven't told me why you got sent the cassette.
Ciągle nie powiedziałeś mi dlaczego to ty otrzymałeś kasetę.

How can there be a cassette of the movie?
Jak może być kaseta z filmem?

It's an old tissue-collection cassette. The new ones are plastic.
To Jest starą tkanką - zbiorem kasetą. nowi człowiek są plastikiem.

Complete with stereo cassette player, she's yours at an explosive price.
Wraz z radiem kasetowym stereo, jest twoje za wybuchową cenę.

Grab a T-shirt and cassette on your way out.
Nie zapomnijcie o koszulkach i kasetach jak będziecie wychodzili.

He... recorded the moment of his death on a cassette.
Ona... nagrała moment własnej śmierci na kasetę.

I'll give it with cassette to the police.
Przekażę je policji razem z kasetą.

What evidence can be there on this cassette?
Jaki dowód może być na tej kasecie?

She was working overtime... and listened to that cassette alone.
Miała nadgodziny... i wysłuchała tej kasety samotnie.

Look, she's brought me another cassette, my luscious berry - about Argentina by chance.
Zobacz, przyniosła mi kolejną kasetę, moja ponętna jagódka... przypadkiem znów o Argentynie.

I can't do nothing with no cassette tape.
Nic nie mogę zrobić z kasetami.

Now I couldn't get you a permit for a concert or a cassette...
Teraz nie dostanę dla was zezwolenia na koncert albo nagranie...

I got into the stolen radio cassette business.
Wplątałem się w kradzione radia.

Hey Nisha, where've you put that cassette you took from my car?
Hey Nisha, gdzie położyłaś kasetę, którą wzięłaś z mojego samochodu?

When you hear this cassette, I'll be gone.
Kiedy będziesz słuchał tej taśmy, mnie już nie będzie.

Come on, give me back my cassette!
No już, oddawaj mi moją kasetę!

I'm making a cassette for my mum.
Robię kasetę dla mojej mamy.

We will listen to this cassette, first.
Będziemy słuchali tej kasety jako pierwsi.

You have a cassette with 10 samples.
Mamy kasetę z 10 próbkami.

You still got your Fleetwood Mac cassette stuck in the player?
Wciąż masz kasetę zespołu Fleetwood Mac w odtwarzaczu?

And this cassette is for your uncle.
A kaseta jest dla twojego wujka.

Maybe there’s some proof in the cassette.
Być może jest jakiś dowód na kasecie.

This is your wake-up cassette and this came to the office for you by courier.
Hej. To jest twoja kaseta powitalna, i to idzie do biura dla ciebie, przez kuriera.

My first five senses are reeling like an old-school cassette tape
Moje pięć zmysłów jest zdarte jak taśma magnetofonowa

Dear Jessica, I'll leave this cassette in your suitcase.
Droga Jessico, zostawię tą kasetę w Twojej walizce.

And what happens to this cassette?
A co się stanie z kasetą?

Max, that other cassette is from the office of Brian O'Blivion.
Max, ta druga kaseta jest z biura Briana O'Blivion'a.

There must be a cassette in there.
Musi w niej być kaseta.

Well, I am actually still upset that you lost my Boyz Men cassette.
Właściwie wciąż jestem zły, za to że zgubiłaś moją kasetę Boyz Men.

You haven't switched over to cassette?
Czemu nie zgrałaś tego na kasetę?

He— He got the cassette.
On... On ma kasetę.

Sema, I'will give cassette and Tarik's photo to the police.
Sema, przekażę policji kasetę i zdjęcie Taryka.

A cassette player, tape, and headphones for Nam-oak
Odtwarzacz, kaseta i słuchawki dla Nam-oak.

Sameer, here is that cassette.
Sameer, tutaj jest ta kaseta.

You brought the Hot August Nights cassette?
Ty kupiłaś kasetę Gorąca Noc Sierpnia?

Photocopiers and cassette recorders dealt a blow to authors' remuneration and yet purchase continued to be the rule.
Pojawienie się kserokopiarek i magnetofonów zadało cios wynagrodzeniom autorów, nadal jednak rządziła siła nabywcza.

I ordered this cassette from Time-Life.
Zamówiłam tę kasetę w 'Time-Life.

May I present my secretaire and chauffeur Marcel Cassette.
A to mňj secrétaire i szofer Marcel Cassette.

Adraman sent this cassette for Gulbibi
Adraman przesłał tę kasetę dla Gulbibi

Go on now... get my cassette.
No już,... daj mi kasetę.

My old Fleetwood Mac cassette.
Moja stara kaseta Fleetwood Mac.

I saw this Seventh Son Of A Seventh Son cassette box over there.
Widziałem to Seventh Son Of A Seventh Son pole kaseta tam.

You broadcast on multi-cycle... ...this cassette.
I nadasz w pętli... ...tą kasetę.