Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wiolonczelista/wiolonczelistka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wiolonczelista

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wiolonczelista

Wordnet angielsko-polski

(someone who plays a violoncello)
wiolonczelista, czelista
synonim: violoncellist

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Robert Gupta: I'm going to play something that I shamelessly stole from cellists.
Robert Gupta: Zagram coś, co bezwstydnie ukradłem wiolonczelistom.

TED

I was moved, and I was full of admiration for the brave and heartening behaviour of the cellist and his audience.
Byłam tym poruszona i pełna podziwu dla odważnego i wzruszającego zachowania tego wiolonczelisty oraz jego słuchaczy.

statmt.org

That's also true if we replace Peter with another cellist.
To się stanie, jeśli zamienimy Petera na innego wiolonczelistę.

A jungle however is no place for a cellist.
Jungla zycia nie jest jednak dobrym miejscem dla wiolączelisty.

He's helping Peter look for a new cellist.
Pomaga Peterowi szukać nowego wiolonczelisty.

The Physics Department string quartet needs a new cellist.
Kwartet smyczkowy Wydziału Fizyki potrzebuje nowego wiolonczelistę.

offer our young cellist a quality education.. that her talent obviously deserves.
zaoferować naszej młodej wiolonczelistce wykwalifikowaną edukację... na którą jej talent wyraźnie zasługuje.

Some horny cellist.
Pewien napalony wiolonczelista.

I was moved, and I was full of admiration for the brave and heartening behaviour of the cellist and his audience.
Byłam tym poruszona i pełna podziwu dla odważnego i wzruszającego zachowania tego wiolonczelisty oraz jego słuchaczy.

You're the cellist, Mr. Lawson?
Jest pan wiolonczelistą?

The cellist, Vedran Smajovic, clad in black, was playing Tomaso Albinoni's Adagio.
Ubrany na czarno wiolonczelista Vedran Smajovic grał Adagio Tomasa Albinioniego.

Virginie Chalter, cellist Laurent Chalter, and on the piano, Ariane Fouchécourt.
Virginie Chalter, wiolonczelista Laurent Chalter, i na pianinie, Ariadna Fouchécourt.