Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) filmowy; celuloidowy;

(Noun) celuloid; film;
on celluloid - na taśmie filmowej, na ekranie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U celuloid
(attrib) celuloidowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

celuloid
(przen.) filmowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CELULOIDOWY

Wordnet angielsko-polski

(highly flammable substance made from cellulose nitrate and camphor
used in e.g. motion-picture and X-ray film
its use has decreased with the development of nonflammable thermoplastics)
celuloid

Słownik internautów

celuloid

Słownik techniczny angielsko-polski

celuloid m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So 15 dollars per video hour, and also about 100 dollars to 150 dollars per celluloid hour, we're able to go and get materials online very inexpensively and have them up on the Net.
15 dolarów za godzinę z wideo oraz 100 do 150 dolarów za godzinę z taśmy filmowej.

TED

Even yesterday was not soon enough, for how many faces with skin as smooth as a Brancusi sculpture have been ravaged by celluloid dolls that burst into flames at the slightest hint of a match.
Powinniśmy byli zacząć już wczoraj, dla tak wielu twarzyczek o skórze gładkiej jak rzeźby Brancusiego, zniszczonych przez celuloidowe lalki, wybuchające od zapalenia zapałki.

statmt.org

I've heard celluloid dolls can have a soul.
Nawet celuloidowe lalki mogą mieć dusze.

The days blend together like melted celluloid.
Dni mieszają się, jak stopiony celuloid.

Even yesterday was not soon enough, for how many faces with skin as smooth as a Brancusi sculpture have been ravaged by celluloid dolls that burst into flames at the slightest hint of a match.
Powinniśmy byli zacząć już wczoraj, dla tak wielu twarzyczek o skórze gładkiej jak rzeźby Brancusiego, zniszczonych przez celuloidowe lalki, wybuchające od zapalenia zapałki.