Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) cenotaf, pomnik, grobowiec;
the cenotaph - londyński pomnik ku czci poległych w obu wojnach światowych;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C pusty grobowiec, grobowiec symboliczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pomnik ku czci poległych żołnierzy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pomnik-grobowiec

Słownik architektury angielsko-polski

cenotaf m, kenotaf

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GROBOWIEC

Wordnet angielsko-polski

(a monument built to honor people whose remains are interred elsewhere or whose remains cannot be recovered)
cenotaf, kenotaf, kenotafium
synonim: empty tomb

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cenotaf

Słownik religii angielsko-polski

cenotaf m

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. cenotaf