Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podest, podium, podwyższenie; mównica;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n podium

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podium, podwyższenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODIUM

ESTRADA

PODEST

PODWYŻSZENIE

POMOSTEK

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

platforma

Słownik techniczny angielsko-polski

podium m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Like the six others next to it on the dais in the cavernous central assembly room of Oslo's city hall, its frame was of plain varnished hardwood and its fabric of powder blue, white cross-stitches picking out a delicate pattern of flowers and stars and, across the back, three swans flying against a snowy sky.

www.guardian.co.uk

Flower girl, report to the dais, pronto.
Dziewczyno od kwiatów proszę zgłosić się na podium.

Hey, Dais, Iet anyone in your room yet?
Hej, Dais, wpuściłaś już kogoś?