Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w czasie) further, (w przestrzeni) farther
i tak ~ and so on
ciągnąć ~ (kontynuować) to keep going
~ zwany (w dokumentach, zamiast wymieniania pełnej nazwy) hereafter, hereinafter
~/niżej wymieniony undermentioned

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv
1.
(w przyszłości) in future
henceforth.
2.
(poniżej) below
hereinafter.
3.
(w przestrzeni) farther.
4.
(w czasie) further: opowiadać ~ historię to go on telling a story
~! go on!
i tak ~ (skrót itd.) and so on
ecetera.
5.
(następnie) then
next: nie wiedzieli, co ~ zrobić they did not know what to do next.
6.
(dłużej) longer: nie można było ~ czekać it was impossible to wait any longer

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv comp farther (w czasie) further
i tak dalej - and so on
robić coś dalej - to keep on doing sth (zachęta)
dalej! - go ahead! (kontynuuj)
dalej - go on

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

further, thereafter, thereinafter~ w dalszej części - hereinafter~ w umowie nazywany - hereinafter referred to as

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

thereafter, thereinafter ~ zwany hereinafter called

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FARTHER

FURTHER

BEYOND

FARTHER ON

ONWARDS

ALONG

DOWN

DOWNHILL

DOWNSTAIRS

DOWNWARDS

THEN

MOREOVER

FARTHER OFF

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv farther, further
i tak ~ and so on
zob.~daleko

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ahead

distally

far

forth

forward

onward

still

Nowoczesny słownik polsko-angielski

let's go

c'mon