Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nikczemny, niegodziwy, godny potępienia; przeklęty, cholerny, okropny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj nikczemny, niegodziwy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niegodziwy, niecny, zasługujący na potępienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cholerny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. godny potępienia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nikczemny