Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) tańczący; żywy, iskrzący, wesoły;

(Noun) tańczenie; tańce;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n taniec.~ cpds~~-master n tancmistrz
~-partner n partner do tańca
~-shoes n baletki.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dansing, tańce

Nowoczesny słownik angielsko-polski

roześmiany

żywy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TAŃCZĄCY

DANCINGOWY

TANECZNY

TANIEC

Wordnet angielsko-polski

(taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music)
taniec, tan
synonim: dance
synonim: terpsichore
synonim: saltation

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. taneczny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bal

Zabawa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And, I think, we're only there if we can have something like ballet dancing.
Myślę, że sukces będzie wtedy, gdy będzie możliwe coś w rodzaju baletu.

TED

It's sort of funny dancing lights, shown there on the left and right side.
Śmieszne tańczące światełka, które widać po lewej i prawej stronie.

TED

So remember, these are primitive things, so dancing protocells, that's very interesting to us.
Pamiętajcie, one są prymitywne, więc tańczące protokomórki są dla nas bardzo interesujące.

TED

I didn't do the hotrods and the girls and the dancing and, well, we didn't have drugs in those days.
Nie zajmowałem się samochodami, dziewczynami, potańcówkami. ~~~ I nie mieliśmy wtedy narkotyków.

TED

I filmed myself dancing to Madonna's "Justify My Love."
Nagrałem siebie tańczącego do utworu Madonny "Justify My Love."

TED

) Tana is also author of two cookbooks - Tana Ramsay's Family Kitchen and Tana Ramsay's Phoned-in Nepotist Canapes - and last year attempted to graduate from the nursery slopes of the chef's spouse circuit with a stint on dancing on Ice.

www.guardian.co.uk

Soul singer who recorded Cry to Me used in the film Dirty dancing dies at Amsterdam's Schiphol airport aged 70.

www.guardian.co.uk

" A season on Strictly Come dancing seems all but assured.

www.guardian.co.uk

If you're brave, try Igloofest (Jan), which sees participants dressing up in retro ski suits and dancing around outdoor ice bars in bracing temperatures of -10C and below.

www.guardian.co.uk

What are you doing dancing in front of my office?
Czemu tańczysz przed moim gabinetem?

You know, you've all just got to get your act together and stop dancing.
które Znasz, masz cały tylko dostawany dostać twój czyn razem i zatrzymujesz taniec.

So I think one should do movie with people dancing.
Myślę więc, że powinieneś nakręcić film z tańczącymi ludźmi.

Those words had been dancing around my head all night.
Te słowa tańczyły w mojej głowie całą noc.

But he's not the one that I should be dancing with.
Ale to nie z nim powinnam tańczyć.

I want to talk to you about that girl you're dancing with.
Chciałem pogadać z tobą o tej dziewczynie, z którą tańczysz.

When was the last time you went dancing or to a ball game?
Czy w ostatnim czasie byłeś na potańcówce lub meczu piłkarskim?

You'll be fine if you're dancing next to someone who knows what they're doing.
Poradzisz sobie, jeśli będziesz tańczył obok kogoś, kto się na tym zna.

Who's this girl? And why is the president dancing with her?
Kim ona jest i czemu pan z nią tańczy?

I love this kind of dancing, it makes you feel so young.
Kocham ten taniec, sprawia że czujesz się młodo.

I'd be at a movie, dancing with somebody I care about.
Oglądałbym film, tańczył z osobą, na której mi zależy.

And now would you say yes to dancing with this somebody?
A co powiesz na taniec z tym kimś?

The first time I saw him, he was dancing to this song.
Gdy zobaczyłem go pierwszy raz, tańczył do tej piosenki.

Oh, the best part was definitely dancing around the fire.
Najlepszą częścią było zdecydowanie tańczenie wokół ogniska.

I like the idea of dancing as a common function.
Podoba mi się idea tańca jako funkcji społecznej.

What better way to top off a perfect day than with some ice dancing?
Jest jakiś lepszy sposób na ukoronowanie idealnego dnia niż taniec na lodzie?

Any man would be happy dancing with a beautiful lady like you.
Każdy by taki był, tańcząc z tak piękną kobietą jak ty.

I might even, when this is all over, go dancing.
Może gdy to się skończy, pójdę na tańce.

Think you're the favorite to win dancing with the stars?
Myślisz, że twój ulubieniec wygra Taniec z gwiazdami?

How do you explain dancing to a person who has no legs?
Jak wytłumaczysz taniec osobie, która nie ma nóg?

Obviously, what we have here, people, is a fear of dancing.
Mamy tu do czynienia z silnym lękiem przed tańcem.

You were standing in the front row, dancing all night.
Staliście całą noc w pierwszym rzędzie i tańczyliście.

Dancing with you is like trying to move a piano.
Taniec z tobą można porównać do przesuwania fortepianu.

I mean, it's just something we do with boys, like dancing.
To coś, co robimy z chłopakami, jak taniec.

This is the moment when even the white man starts dancing.
To jest czas, kiedy nawet biały człowiek zaczyna tańczyć.

How long are we going to keep dancing around in circles?
Więc, wiesz, jak to się skończy. Jak długo będziemy tańczyć w koło?

In 2009 he appeared on the show: Dancing with the stars.
W 2009 roku wystąpił w programie Taniec z gwiazdami.

I used to take him with me to belly dancing class.
Zabierałam go na lekcje tańcu brzucha. Kto zabiera 9-latka na taniec brzucha?

And all the time you're dancing, they keep knocking together.
I cały czas tańczysz, a one kołatają o siebie.

And why is she dancing around with your dinner plate?
I, dlaczego ona tańczy wkoło z twoim talerzem?

Kitty, who was the young man you were dancing with last night?
Kitty, kim był ten młodzieniec, z którym tańczyłaś zeszłej nocy?

It's a nice game with style, a bit like dancing.
Ładna gra ma swój styl, trochę jak taniec.

Don't forget to vote for me on dancing with the stars.
Nie zapomnijcie głosować na mnie w Tańcu z gwiazdami.

I've heard of a wonderful place for dancing on a boat.
Słyszałam o cudownym miejscu do tańczenia na łódce.

She thinks the dancing will help. I said it won't.
Ona myśli, że zrzucę tu trochę wagi, ja nie wierzę.

If you put glass over the pool, it would be like dancing on water.
I Jeżeli położyć by na niego kawał szkła, można by na nim tańczyć.

I wasn't the one dancing nude in front of an open window.
To nie ja tańczyłem nago przy otwartym oknie.

It soon became his passion and he started dancing six days a week.
Wkrótce stało się to jego pasję i tańczył przez 6 dni w tygodniu.

And I almost broke my leg dancing to his music.
A ja prawie połamałem nogi tańcząc do jego muzyki.

You and me, here? dancing, surrounded by all these people.
Ja i ty tutaj? Tańczymy, otoczeni przez tych wszystkich ludzi.

Do you have any idea who she's dancing with? - No.
Czy masz jakiekolwiek pojęcie z kim ona tańczy?

Who? Some of the many amazing artists you'll be dancing to.
Jedni z artystów, do których muzyki będziecie tańczyć.

If he raids the night club where you're dancing what then?
Jeśli on włamie się do nocnego klubu w którym tańczysz, to co?

Now, I must insist you stay to enjoy the dancing.
Nalegam, byście pozostały tu i oddały się tańcom.

Right below the fat lady and above the dancing bear.
Pod tą tłustą panią i nad tańczącą Verą.

Yeah, we did a little chicken dancing at the wedding, actually.
Tak, właściwie to zrobiliśmy mały taniec kurczaków na ślubie. - Jak się masz?

Yeah, it looks like there's some great spots for dancing.
Tak, wygląda na to, iż mamy wiele miejsca do tańca.

And after three weeks of that wonderful dancing date, we were married.
I po trzech tygodniach cudownej randki z tańcami, wzieliśmy ślub.

My poor head has been dancing with rum this whole week past.
Moja biedna głowa tańczyła z rumem przez cały ostatni tydzień.