Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) delirium, majaczenie, maligna; szał, histeria, ekstaza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U majaczenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

histeria

szaleństwo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n delirium, majaczenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BREDZENIE

DELIRIUM

Wordnet angielsko-polski


1. (a usually brief state of excitement and mental confusion often accompanied by hallucinations)
delirium, majaczenie, zespół majaczeniowy, ostry zespół mózgowy


2. (state of violent mental agitation)
furia, szał: : synonim: craze
synonim: frenzy
synonim: fury
synonim: hysteria

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. delirium

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

bredzenie, majaczenie
delirium tremens: obłęd opilczy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

szał

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Majaczenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Many were woozy with heat exhaustion and delirium.

www.guardian.co.uk

delirium.

www.guardian.co.uk

But I always associated delirium with fever, so there you are.
Zawsze kojarzyłem delirium z gorączką taka właśnie jesteś.

Then the days of delirium and all the pain and drugs.
Później, po dniach majaczenia i całym tym bólu i tabletkach.

Don't you know caffeine can cause serious delirium?
Nie wiesz, że kofeina powoduje poważne delirium?

It was her delirium speaking, of course, her illness.
To były jej brednie, oczywiście, jej choroba.

A vague haze of delirium creeps up on him.
Mętna mgiełka majaczenia skrada się do niego.

Now I'm thinking it may be delirium.
Teraz przyszło mi do głowy, że to może być delirium.

Well, that may be my problem, delirium.
W sumie to może być mój problem, takie delirium.

The effect is delirium, brief and stolen.
Efektem jest delirium, Zwięzłe i skradzione.

It can manifest liKe a heart attacK: slurred speech delirium, loss of consciousness.
To może wyglądać jak atak serca: bełkotanie, drgawki, utrata przytomności.

Did not Van Gogh cut the ear in a delirium of absinthe?
Czy Van Gogh nie uciął sobie ucha w majakach Absinthe?

I swear, Smee, this is propelling me to delirium.
Przysiegam, Smee, to doprowadza mnie do szału.

Persistent delirium... and the pulse sometimes rises to 110.
Uporczywe majaczenia... i wysoki puls, czasem dochodzący do 110.

It, what this delirium with water?
Wszystko w porządku. - O co chodzi z tą wodą?

Not the transmission of our... highest ideals, but a cynical, atheistic delirium?
Nie przekaz naszych... najwyższych ideałów, ale cyniczne, ateistyczne delirium.

Also, uncontrolled eye movement and delirium.
Stwierdzono również niekontrolowane ruchy gałek ocznych i delirium.

Illness, delirium, visions - that's all very well...
Choroba, gorączka, majaczenie, to wszystko...

Result: fainting, delirium, vomiting... - Diarrhea.
Rezultat: omdlenia, delirium, wymioty ... - Sraczka.