Wordnet polsko-angielski

(the time during which someone's life continues
"the monarch's last days"
"in his final years")
days, years

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

days~ respektowe - days of respite

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pl days ~ bieżące current days, running days, consecutive days ~ giełdowe exchange days, trading days ~ pełne clear days ~ postoju statku w porcie lay-days, lay time ~ przestoju demurrage days ~ robocze zwyczajowo przyjęte customary working days ~ ulgowe days of grace po upływie .... ~ od daty .... days after (from) the date

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

days