Słownik polsko-angielski

adj. permissible; admissible; allowable

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

allowable, feasible, permitted
dopuszczalne ryzyko: allowed risk, tolerated riskbłąd dopuszczalny: admissible error, allowable error, permissible error, reasonable error, tolerated errorrozwiązanie dopuszczalne: feasible solutiontermin dopuszczalny: allowed timewada dopuszczalna: allowable defect

Wordnet polsko-angielski

(that may be permitted especially as according to rule
"permissible behavior in school"
"a permissible tax deduction")
permissible, allowable
synonim: dozwolony

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

acceptable, permissible, admissible
~ okres magazynowania shelf life, storage life

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj permissible
admissible: ~ ładunek permissible load

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. admissible, allowable ~a strata kapitałowa allowable capital loss ~e aktywa firmy ubepieczeniowej ujmowane w sprawozdaniu rocznym admitted assets ~e wyłączenie exemptations allowed ~e zwolnienie podatkowe allowable exemption ~y okres magazynowania shelf life of a product ~y poziom jakości acceptable quality level ~y spadek wartości akcji allowable capital loss w danej sprawie ~e jest odwołanie appeal lies in this case

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADMISSIBLE

PERMISSIBLE

POSSIBLE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

permitted, permissible, allowable, accepted

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj admissible, acceptable, allowable, permissible
błąd ~y ad-missible error
dawka ~a permissible dose
~a ła-downość allowable cargo load
~y okres magazyno-wania shelf life
~y poziom niezawodności acceptable reliability level

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

allowable

permitted

sufferable

supportable