Słownik polsko-angielski

ek. supplies; supply traffic zob.także dostawa -
~ awaryjne - emergency supplies
~ codzienne - daily supplies
~ dostępne - available supplies
~ łączne - total supplies, aggregate supplies
~ nadmiernie rozciągnięte - overstretched supllies
~ niedostateczne - short supplies
~ nie podlegające zużyciu - non-expendable supplies
~ niewyczerpane - inexhaustible supplies
~ podlegające zużyciu - expandable supplies
~ pomocy - aid shipments
~ produkcyjne - production deliveries
~ szczupłe - scarce supplies
~ towarzyszące - accompanying supplies
~ wojenne - war supplies, wartime supplies;mar. wartime load
~ wojskowe - military supplies

Nowoczesny słownik polsko-angielski

supplies

deliveries

shipments