Wordnet polsko-angielski

(belonging to the present time
"contemporary leaders")
contemporary, present-day (a)

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

today, of today
(współczesny) present-day, modern, contemporary
~szej nocy tonight
~ dzień today
~sze pokolenie present-day generation
~ wieczór tonight

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj today's
dzień ~today
~a gazeta today's paper
(współczesny) present-day
contemporary
~si ludzie people (of) today
w ~szych czasach nowadays

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj today’s, present, presentday
w dzisiejszych czasach - nowadays, these days

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

today'sdo dnia ~ego to the present dayw dniu ~ym today

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONTEMPORARY

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

latter-day

present-day

today\'s

Nowoczesny słownik polsko-angielski

today's