Wordnet polsko-angielski

(large almost cosmopolitan genus of evergreen or deciduous shrubs and herbs with often showy yellow flowers
cosmopolitan except tropical lowlands and Arctic or high altitudes and desert regions)
Hypericum, genus Hypericum
synonim: ziele świętojańskie

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C St John's wort

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

hypericum

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. St. John's-wort
tutsan

Nowoczesny słownik polsko-angielski

St John's wort

John's-wort