Słownik polsko-angielski

adj. with holes; (nieszczelny) leaky; leaking

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

full of holes
(przeciekający) leaky

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj full of holes

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj leaky, full of holes

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEAKY

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

decayed

dodgy

holey

hollow

Nowoczesny słownik polsko-angielski

punctured