Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(po nakłuciu szpilką) pinhole
(od guzika) ~buttonhole
(od klucza) keyhole
mieć czegoś po ~ki w nosie to be fed up with sth

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C hole: ~ od kluczakeyhole
~ od guzika buttonhole

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f (od klucza) keyhole (od guzika) buttonhole

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

pore n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EYELET

KEYHOLE

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

buttonhole

hole

Nowoczesny słownik polsko-angielski

perforation