Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bizarre, odd, peculiar, eccentric

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj odd
bizzare
weird
queer
quaint

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

bizarre adj

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

odd, eccentric, queer, paradoxical

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODD

QUEER

STRANGE

BIZARRE

FANTASTIC

FANTASTICAL

WEIRD

RUM

WHIMSICAL

FREAKISH

FUNNY

ECCENTRIC

FANCIFUL

QUIZZICAL

CROTCHETY

OUTLANDISH

SINGULAR

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj eccentric, odd

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

antic

droll

extravagant

freak

freaky

kinky

nondescript

peculiar

screwy

uncouth

ungainly

wayward

Nowoczesny słownik polsko-angielski

whacky

eerie

eery

out-of-sight

quirky

idiosyncratic

ridiculous

aberrant