Wordnet polsko-angielski

(a tower that supports or shelters a bell)
bell tower

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

belfry, bell-tower
(osobna budowla) campanile

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C belfry
bell-tower

Słownik architektury polsko-angielski

(f) belfry

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BELFRY

CAMPANILE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

bell-tower; campanile; belfry (pl. belfries)

Słownik techniczny polsko-angielski

f bell tower, belfry, campanile