Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

educatio

Wordnet polsko-angielski


1. (the activities of educating or instructing
activities that impart knowledge or skill
"he received no formal education"
"our instruction was carefully programmed"
"good classroom teaching is seldom rewarded")
education, instruction, teaching, pedagogy, didactics, educational activity
synonim: nauka

2. (knowledge acquired by learning and instruction
"it was clear that he had a very broad education")
education: : synonim: wykształcenie
synonim: szkoła
synonim: wyszkolenie

3. (the profession of a teacher
"he prepared for teaching while still in college"
"pedagogy is recognized as an important profession")
teaching, instruction, pedagogy: : synonim: nauczanie
synonim: kształcenie
synonim: oświata

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

education
~ seksualna sex education

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U education

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f education
instruction

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

education, instruction~ domowa - education at home~ dzieci i młodzieży - children’s or young people’s education~ i kształcenie - education and training~ podstawowa - basic education~ prywatna - private teaching/tuition/ education~ publiczna - state teaching/education~ religijna - religious instruction~ seksualna - sex education~ sportowa i kultura fizyczna - sport and physical education~ zawodowa - vocational training

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f education ~ europejska European education nakłady na ~ę invenstment in education

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSTRUCTION

SCHOOLING

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

education

Nowoczesny słownik polsko-angielski

learning