Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

exegete; exegist

Nowoczesny słownik polsko-angielski

exegete