Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Excellency
Wasza/Jego Ekscelencja Your/His Excellency

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (jako tytuł) Wasza/Jego/Jej ~ Your/His/Her Excellency

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f (tytuł) excellency

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

excellence