Wordnet polsko-angielski


1. (an organized group of people undertaking a journey for a particular purpose
"an expedition was sent to explore Mars")
expedition
synonim: wyprawa

2. (the act of sending off something)
dispatch, despatch, shipment: : synonim: wysyłka
synonim: spedycja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(wyprawa) expedition
(wysyłka towaru) shipment
(wydział) dispatch department

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(wysłanie) dispatch
forwarding
shipment: ~ bagażowa luggage registration.
2.
(wyprawa) expedition
~ karna punitive expedition
~ ratunkowa rescue expedition.
3.
(dział instytucji) dispatch office
shipping department

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. expedition
2. dispatch, shipment, forwarding ~a bagażu dispatch of luggage, baggage dispatch ~a towarów dispatch of goods, forwarding of goods, shipment dział ~i forwarding department, shipping department dział ~i bagażu luggage reception office, luggage registration office, luggage receiving office, luggage registrating office dział ~i paczek pocztowych parcel office dział ~i towarów w transporcie kolejowym goods department

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

shipping

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DISPATCH

DESPATCH

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

expedition

Słownik techniczny polsko-angielski

f expedition

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

also

consignment

despatched

towards