Wordnet polsko-angielski

(a research worker who conducts experiments)
experimenter
synonim: doświadczalnik

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

experimenter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C experimenter
experimentator

Słownik techniczny polsko-angielski

m experimenter