Słownik polsko-angielski

factory (pl. factories); works; plant zob.także wytwórnia -
~ amunicji - ammunition factory, munition factory, ammunition plant
~ broni - arms factory, weapon factory
~ broni chemicznej - chemical weapon(s) factory
~ konserw - cannery(pl. canneries)
~ materiałów wybuchowych - explosives factory
~ odzieży - clothing factory
~ podziemna - underground factory
~ prochu - powder factory
~ samolotów - aircraft factory
~ uzbrojenia - armament factory, munitions plant
~ wykorzystująca niewolniczą pracę - slave-labour factory

Wordnet polsko-angielski

(a plant consisting of one or more buildings with facilities for manufacturing)
factory, mill, manufacturing plant, manufactory

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

factory, works, plant

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C factory; mill

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

factory, plant

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. factory
2. works
3. plant
4. mill
5. facility

Słownik architektury polsko-angielski

(f) factory

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

works, plant

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FACTORY

WORKS

MANUFACTORY

PLANT

MILL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f factory, works
(tekstylna, papieru) mill, plant

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

factory, manufactory, mill

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

factory
works
~ papieru i celulozy - paper and cellulose factory
~ porcelany porcelain factory
~ włókien sztucznych artificial fibre factory

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

factoryplant~ samochodów automobile works~ zbrojeniowa munition factory

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cannery

fabric