Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) twarz, oblicze, lico; mina, wyraz twarzy; pysk, pyszczek, morda, mordka; tupet, czelność; front, przód, awers, wierzch, przednia/prawa strona; ściana (skalna), ścianka (kostki do gry), powierzchnia; tarcza; technika czoło, powierzchnia czołowa; górnictwo czoło przodka, przodek; drukarstwo oczko czcionki;
the face of a hammer - technika obuch młota;
face up - na plecach; odkryty;
in the face of sth - w obliczu czegoś, wobec czegoś;
get out of my face! - odczep się! odchrzań się!;
make a face - zrobić minę; skrzywić się, wykrzywić twarz;
stuff one’s face - obżerać się, opychać się;
have a long face - mieć smętną minę, być smutnym;
until you’re blue in the face - aż posiniejesz na twarzy, do utraty tchu;
be in sb’s face - czepiać się kogoś;
look sb (straight) in the face - patrzeć komuś (prosto) w oczy;
in-your-face - bezczelny, arogancki, wyzywający; bezkompromisowy, bezpardonowy, bez ogródek; bezpardonowy, drapieżny;
in your face! - (od)wal się! takiego (wała)!;
come face to face with sb|sth - stanąć z kimś|czymś oko w oko;
put one’s face on - zrobić sobie tapetę;
put one’s face on - zrobić sobie tapetę;

(Verb) stanąć/stać twarzą do, zwrócić/zwracać się twarzą do; być zwróconym ku (o budynku), wychodzić na (o oknie), stanąć/stawać przed/naprzeciw; stanąć/stawać w obliczu, stawić/stawiać czoło; odkryć/odkrywać, odwrócić/odwracać; technika wyłożyć/wykładać, obłożyć/okładać, wykończyć/wykańczać; technika obrobić/obrabiać; wygładzić/wygładzać;
face the music - (Verb) ponieść konsekwencje, wypić piwo, którego się nawarzyło;
i can’t face her - boję się spojrzeć jej w oczy;
face up to sth - (po)godzić się z czymś, (za)akceptować coś; sprostać czemuś;
face toward sth - stać przodem do czegoś; wychodzić na coś;
face the fact that - pogodzić się z tym, że;
face the facts - liczyć się z realiami, spojrzeć prawdzie w oczy;
face forward - patrzeć siebie; być przodem do kierunku jazdy;
face off - rywalizować, walczyć; sport wznowić grę;
face west - wychodzić na zachód;
face sb down - przełamać czyjś opór, przeciwstawić się komuś, pokonać kogoś;
face the market - biznes stawić/stawiać czoło wyzwaniom (wolnego) rynku;
face sb|sth out - przetrzymać/przetrzymywać coś|kogoś, wytrzymać/wytrzymywać coś|kogoś, dzielnie znieść/znosić coś|kogoś;
face backwards - oglądać się za siebie; być tyłem do kierunku jazdy; być odwróconym tyłem;
face south - wychodzić na południe;
be faced with sth - mieć przed sobą coś; stanąć/stać wobec czegoś;
face the axe - biznes być zagrożonym cięciami kadrowymi;
face south - wychodzić na południe;
be faced with sth - mieć przed sobą coś; stanąć/stać wobec czegoś;
face the axe - biznes być zagrożonym cięciami kadrowymi;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(front part of head) twarz
to look sb in the ~ patrzeć komuś w oczy
I came ~ to ~ with him spotkałem się z nim osobiście
I dare not show my ~ there nie śmiem się tam pokazywać
in the ~ of danger w obliczu niebezpieczeństwa.
2.
(facial expression) mina
wyraz twarzy.
3.
(composure, effrontery) twarz
czelność
he saved his ~ zachował twarz.
4.
(outward show, aspect) pozór.
5.
(physical surface, facade) powierzchnia
(of clock) tarcza zegara
(of currency) : ~ value wartość nominalna
I took his words at ~ value wziąłem jego słowa za dobrą monetę.vt
1.
(physically) być frontem do czegoś.
2.
(confront) stawać w obliczu czegoś
let's ~ it! spójrzmy prawdzie w oczy!
we are ~d with bankruptcy stoimy w obliczu bankructwa.
3.
(cover) pokrywać.vi być zwróconym w kierunku
(mil) : about ~! w tył zwrot!

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

twarz, wygląd, oblicze, mina, wyraz twarzy, cyferblat, tarcza (zegara), powierzchnia czołowa, czoło, lico, (geom.) powierzchnia, ściana, przodek (w kopalni), przednia część (karty do gry), zbocze (góry), awers (monety)
napotykać, kierować (się), stać naprzeciw, przeciwstawiać się, mieć do czynienia, przykrywać, okładać (coś czymś), licować
~ sb down (US) ~przeciwstawiać się komuś, uderzyć kogoś
~ out przetrzymywać, wytrzymywać
~ up to zgadzać się, akceptować
put on a brave/good ~ zachować twarz
have a long ~ być smutnym
pull/make a ~ być niezadowolonym
keep a straight ~ zachowywać powagę, ukrywać rozbawienie
disappear/ vanish off the ~ of the earth zniknąć całkowicie
in the ~ of w obliczu
lose ~ stracić twarz
put a new ~ on sth zmienić aspekt, wygląd (czegoś)
say sth to sb's ~ powiedzieć komuś coś bez ogródek
save ~ zachować twarz
show one's ~ (somewhere) pokazywać się (gdzieś)
take sth at its ~ value akceptować fakt/stan itp.
fly in the ~ of sth otwarcie przeciwstawiać się
~ to ~ twarzą w twarz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

morda

pyszczek

morduchna

mordka

liczko

buźka

tarcza (kija)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. nominał
2. awers (monety)
3. pierwsza strona~ of a bill pierwsza strona weksla ~ of policy wartość ubezpieczenia

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. czołowa strona
2. wygląd zewnętrzny
3. awers
4. nominałface of a bill pierwsza strona weksla face value wartość nominalna face value of accounts receivables nominalna wartość wierzytelności in the face of w obliczu to bring face to face konfrontować to fly in the face of zaprzeczać faktom to strike sb in the face czynnie kogoś znieważaćvt stawać wobec czegoś to face competition stawać w obliczu konkurencjito face problems mieć problemy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. twarz f
2. awers monety

strona tytułowa dokumentu

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

twarz f, oblicze n

licować vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

twarz, oblicze, zwracać się twarzą lub przodem ku, licować ząb

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s twarz
mina
wygląd
powierzchnia
przednia strona
tarcza (zegara)
~ veil apaszka
~ value wartość nominalna
in the ~ of wobec, w obliczu (czegoś)
wbrew
vt obrócić się twarzą
stawiać czoło (sth czemuś)
to be ~d with natknąć się (np. difficulties na trudności)
to ~ the enemy stawić czoło nieprzyjacielowi, przeciwstawić się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZODKOWY

TWARZ: DO TWARZY

TWARZ

OBLICZE

MINA

WYRAZ TWARZY

FIZJONOMIA

FIZYS

LICO

BUZIA

PRESTIŻ

POWAGA

CZOŁO

CZELNOŚĆ

ŚMIAŁOŚĆ

POZÓR

POWIERZCHNIA

PŁASZCZYZNA

PRZÓD CZEGOŚ

PRAWA STRONA (TKANINY)

PRZODEK

FRONTOWA ŚCIANA

TARCZA (ZEGARA)

CYFERBLAT [WULG.]

AWERS

ASPEKT

OCZKO

ŚCIANA [MAT.]

CZOŁO: STAWIĆ CZOŁO

PATRZEĆ ŚMIAŁO W OCZY

NAPOTKAĆ

OBRÓCONY: BYĆ OBRÓCONYM TWARZĄ

TWARZ: STAĆ TWARZĄ W TWARZ

POKRYĆ (COŚ CZYMŚ)

NAPRZECIW: BYĆ POŁOŻONYM NAPRZECIW CZEGOŚ

WYKŁADAĆ

ZABARWIAĆ HERBATĘ

WYCHODZIĆ NA (O OKNIE)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N twarz
N zbocze (góry)
N tarcza (zegara)
N oblicze (np. miasta)
V stawiać czoła (przeciwstawiać się)
V być skierowanym (np. o budynku, oknie)
V mieć do czynienia (np. z trudnościami)
V zebrać się (do czegoś trudnego)
V pogodzić się (z prawdą, faktami)
V twarzą w dół
V twarzą w twarz
V prosto w twarz
V pokazywać się gdzieś
V stroić miny
V stracić twarz
V zachować twarz
V zaprzeczać
V wobec
V z pozoru
V Phras przyjmować
N Comp wartość nominalna

Wordnet angielsko-polski


1. (the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear
"he washed his face"
"I wish I had seen the look on his face when he got the news")
twarz
synonim: human face

2. (a specific size and style of type within a type family)
czcionka, druk, font, krój: : synonim: font
synonim: fount
synonim: typeface
synonim: case

3. (a part of a person that is used to refer to a person
"he looked out at a roomful of faces"
"when he returned to work he met many new faces")
twarz: :

4. (the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear
"he washed his face"
"I wish I had seen the look on his face when he got the news")
buźka: : synonim: human face

5. (the general outward appearance of something
"the face of the city is changing")
oblicze, kształt: :

6. (impudent aggressiveness
"I couldn't believe her boldness"
"he had the effrontery to question my honesty")
zadziorność, zaczepność: : synonim: boldness
synonim: nerve
synonim: brass
synonim: cheek

Słownik internautów

front, przód
twarz
stawiać czoła, stawać naprzeciw

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

anat. twarz
oblicze
lico

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

ścianaczoło~, landfill czoło składowiska~, working ściana eksploatacyjna (także składowiska)

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pozór (wygląd)
face-to-face negotiations: bezpośrednie negocjacje
face value: wartość nominalna
in the face of: w obliczu
to bring face to face: konfrontować
to bring two parties face to face: konfrontować strony
to fly in the face of: zaprzeczać (faktom)
to put a new face on things: nadać sprawie nowy aspekt
to strike sb in the face: znieważać kogoś czynnie

stawiać (czoło), stawać (wobec)
to be faced with difficulties: napotykać trudności
to face the facts: konstatować fakty

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

front

minister

naprzeciw

przód

ściana

Tarcza

Słownik religii angielsko-polski

twarz f

stawać w obliczu czegoś

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ściana; oblicze; anat. twarz
~, bearded - twarz pokryta zarostem, twarz zarośnięta
~, cliff - stroma ściana skalna
~ of war - przen. oblicze wojny
~, rock - ściana skalna
~, shaven - twarz ogolona
~, unshaved; ~, unshaven - twarz zarośnięta, twarz niegolona, twarz nieogolona
~, working - górn. ściana eksploatacyjna, ściana wyrobiska

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ściana
~, rock - ściana skalna
~, upstream strona zwrócona w górę rzeki
~, working ściana wyrobiska

Słownik techniczny angielsko-polski

licować, okładać

1. powierzchnia czołowa, czoło n, lico n
2. przodek m, czoło przodku

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

When opting for a career in science, women face a greater challenge than men do.
Wybierając karierę naukową, kobiety stają przed większym wyzwaniem niż mężczyźni.

statmt.org

We are facing up to this challenge on both a technical and a parliamentary level.
Stoimy przed tym zadaniem zarówno na poziomie technicznym, jak i parlamentarnym.

statmt.org

Doing so would mean that we would still be faced with the selection of embryos.
Takie pociągnięcie sprawiłoby tylko, że nadal groziłaby nam selekcja embrionów.

statmt.org

At a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
W dobie kryzysu na rynku pracy kwestia ta powinna być traktowana priorytetowo.

statmt.org

"He had no injuries to his face or the rest of his body and the shops around him were not damaged," he said.

www.guardian.co.uk

CO: For Lorenzo! Because every time his mother came in to the room his face just took on this expression.

www.guardian.co.uk

"Londoners will face some disruption, but the city is not paralysed - and people will still be able to get around.

www.guardian.co.uk

The result was a loss of face from which the administration has not recovered.

www.guardian.co.uk

You do not run away, but face up to things.
Nie ucieka pan, ale stawia czoła rzeczywistości.

What should be done in the face of such events?
Co w takich okolicznościach powinno zostać zrobione?

Across Europe many countries, including my own, face difficult economic times.
Wiele krajów Europy - w tym mój - przechodzi przez trudny dla gospodarki okres.

But I had to face them, often against my will.
Ale musiałem stawić im czoła, często wbrew własnej woli.

But then you wouldn't get to see my pretty face every day.
Ale wtedy nie widziałabyś, mojej ślicznej twarzy każdego dnia.

And I need you to get out of my face.
A ja chciałbym, żebyś zniknął mi z oczu.

You've sat here all night with a right face on.
A przesiedziałaś tutaj cały czas z tą miną.

We'll be happy enough if we never see your face again.
Będziemy dość szczęśliwi jeżeli nigdy nie widzimy twojej twarzy znowu.

I want him to put a face to your name.
Chcę żeby skojarzył twarz z nazwiskiem.

I had the face of the boy to my side.
Chłopak miał twarz zwróconą w moją stronę.

Those two tried to run when they saw my face.
Ci dwaj próbowali uciekać gdy zobaczyli moje oblicze.

Well, one of us has to be the pretty face.
Cóż, któreś z nas musi mieć piękną twarz.

Why don't you turn and face me like a man?
Dlaczego nie staniesz twarzą do mnie jak mężczyzna?

Fine, but I never want to see your face again.
Dobra, ale nie chcę nigdy więcej widzieć twojej twarzy.

How can I ever look my family in the face again?
Jak ja spojrzę w twarz mojej rodzinie?

What he looks like, try to put a face to him.
Jak on wygląda, staram mu się storzyć jakąś twarz.

When I open a book, the words turn into your face!
Jak otwieram książkę, to zdania zamieniają się w twój obraz!

On one side of your face, but not the other.
Jedna strona wydziela pot, ale nie druga.

If not, do your job and stay out of my face.
Jeśli nie, to zajmij się swoją robotą i zejdź mi z oczu.

When was the last time you looked him in the face?
Kiedy po raz ostatni spojrzałeś mu w twarz?

How many of my people have died because he turned away his face?
lluż z moich ludzi umarło, bo on odwrócił od nich swą twarz?

You may as well come out and face us like a man.
Możesz wyjść i stanąć z nami twarzą w twarz, jak mężczyzna.

I only have to look at his face for another 20 minutes.
Muszę patrzyć na jego twarz jeszcze tylko 15 czy 20 minut.

I don't want him to see me without my face on.
Nie chcę, by mnie widział bez makijażu.

We can't give her life with only half a face.
Nie możemy dać jej życia z zaledwie połową twarzy.

Not the kind of shot in the face he wanted.
Nie taki rodzaj strzału na twarz liczył.

Look me in the face when I talk to you!
Patrz na mnie, gdy do ciebie mówię!

I want to see how red your face can get.
Pij, ile możesz, zobaczymy, jak bardzo czerwony się zrobisz.

Because you are going to come in and face me.
Ponieważ to ty będziesz musiał stawić mi czoła.

You should have seen his face when he found out.
Powinnaś zobaczyć jego minę, kiedy się dowiedział.

Let me put you down once so I can see your face.
Pozwól, że cię postawię, wtedy zobaczę twoją twarz.

Because I am the only one who can see his true face.
Tylko ja mogę dostrzec jego prawdziwe oblicze.

If I free him, you must never see his face again.
Uwolnię go, jeśli już nigdy nie zobaczysz jego twarzy.

From the first time I heard the name and saw his face.
Wiedziałem od momentu, kiedy usłyszałem jego imię i zobaczyłem Twoją twarz.

Many times I face my death with no one to know.
Wielokrotnie stawałam w obliczu śmierci nikt o tym nie wiedział.

I know the level by the look on your face.
Wiem o poziomie przez spojrzenie na twoją twarz.

You left our house with blood all over your face.
Wyszedłeś z naszego domu z zakrwawioną twarzą.

Every time I think of money only your face comes to my mind!
Za każdym razem kiedy myślę o pieniądzach, tylko twoja twarz przychodzi mi do głowy!

Looked death in the face with him too many times.
Zbyt wiele razy wspólnie patrzyliśmy śmierci w twarz.

I just wanted to see your face one more time.
Chciałam raz jeszcze zobaczyć twoją twarz.

Like to have seen his face when he found the dead end.
Chciałbym widzieć jego twarz kiedy znajdzie się w martwym zaułku.

I give $ 10 to hit in my face now.
Dam Ci 10$, jeśli uderzysz mnie teraz w twarz.

And when him come up, he look right in my face.
Gdy podszedł, spojrzał mi prosto w twarz.

I really didn't like the look on your face before.
I naprawdę nie podoba patrzeć na swoją twarz.

I'll never be able to show my face in church again!
Już nigdy nie będę mogła pojawić się w kościele!

My father doesn't want me to face what he went through.
Mój ojciec nie chciał, żebym odpowiadał za jego uczynki.

Your best approach is on the right face, away from the building.
Najlepsze podejście dla ciebie będzie od prawej strony, z dala od budynków.

I really like what you've done with your whole face.
Naprawdę mi się podoba to, co zrobiłeś z całą swoją twarzą.

Look me in the face and say you won't help her.
Spójrz mi w oczy i powiedz, że jej nie pomożesz.

Most people say one thing to your face, and think something different.
Większość ludzi w twarz mówi ci jedno, a myśli co innego.