Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fajka, szlug; mordęga, harówka; kot, młodszy uczeń usługujący starszemu; pedał, pedzio, ciota;

(Verb) zmęczyć się, zmachać się; usługiwać starszemu koledze;
fag sb out - zmęczyć kogoś, dać komuś w kość;
fagged out - (Adjective) padnięty, skonany, wyczerpany;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt (tire) wykonywa

n C (colloq) papieros.~ cpd~-end n (butt) niedopałek
(fig) resztka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(at) (pot.) ciężko pracować, harować
(pot.) ciężka praca, harówka, (pot.) fajka (papieros), (pot.) (US) pederasta, pedał, gej, (pot.) młodszy uczeń usługujący starszemu
~ out (pot.) ~męczyć (się)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pedzio

kot

mordęga

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. pot. harówka
pot. fajka (o papierosie)
am. dawn. pot. pedał (o homoseksualiście)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MOZOLNA PRACA

MORDĘGA [POT.]

WYCZERPANIE

SKRĘT

PAPIEROS

HAROWAĆ

UTRUDZIĆ

TYRAĆ

OBSŁUGIWAĆ

NATYRAĆ SIĘ

WYCZERPAĆ

POSŁUGIWAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

harówka
pet (papieros)
pedał (homoseksualista)

Wordnet angielsko-polski


1. (finely ground tobacco wrapped in paper
for smoking)
papieros
synonim: cigarette
synonim: cigaret
synonim: coffin nail
synonim: butt

2. (offensive term for a homosexual man)
pedał, ciota, pedzio: : synonim: fagot
synonim: faggot
synonim: fairy
synonim: nance
synonim: pansy
synonim: queen
synonim: queer
synonim: poof
synonim: poove
synonim: pouf

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

szlug, fajek, pet (papieros)

pedał, parówa, homo, ciota

obrzydliwiec, wstręciuch, paskuda

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fajka

harówka

homoseksualista

pedał

pet

szlug

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That's something fags do.
Tak robią tylko cioty.

OpenSubtitles

You can't have a proper, uninterrupted lunch, tea, coffee or fag break, or even nip to the lavatory.

www.guardian.co.uk

Pickles has already slammed the Conservative-run LGA for scaremongering on job losses and making up figures "on the back of a fag packet", but the front-loading of the cuts in particular risks another confrontation between central and local government.

www.guardian.co.uk

It looks about as enticing than a bottle of Newcy Brown, with fag ash in it.

www.guardian.co.uk

At the fag end of New Labour, Gordon Brown rather desperately proposed investing in electric car technology.

www.guardian.co.uk

And then when he looks, you call him a fag.
I gdy na to spojrzy, nazywacie jego ciotą.

Because you don't want to be seen with a fag?
Bo nie chcesz, żeby Cię zobaczyli z pedałem?

You think my parents want everyone to know their son is a fag?
Myślisz, że moi rodzice chcą żeby wszyscy wiedzieli, że ich syn to pedał?

A guy who calls me a fag, won't come out until I say so!
Koleś, który nazywa mnie cwelem ma nie wychodzić do czasu, kiedy ja powiem!

That is a proposal and you look like a fag!
To oświadczyny, a ty wyglądasz jak alfons!

Just tell him he's a great big fag. All right, see ya.
Powiedz mu tylko, że jest wielkim, grubym pedałem. W porządku, narazie.

Too bad your son is a fag, no offsprings from me.
Szkoda że twój syn jest pedałem, żadnego potomstwa z mojej strony.

My parents will kill me if I say I'm a fag.
Rodzice mnie zabiją jak im powiem, że jestem pedałem.

You talk like a fag, and your shit's all retarded.
Gadasz jak pedzio i w ogóle wyglądasz jak niedorozwój.

You can wake up one day as a fag.
Obudziłeś się pewnego dnia jako pedał.

Well, we're in deep space, they didn't just nip out for a quick fag.
Jesteśmy w kosmosie, nie wyskoczyli po prostu na papierosa.

No, because I might as well say, I'm a fag.
Równie dobrze mógłbym powiedzieć: Jestem gejem, zostańmy przyjaciółmi.

You telling me I look like a fag?
Mówisz mi, ze wyglądam jak pedał?

I'm not like you at all because I'm not a fag!
Nie jestem taki jak ty, ponieważ nie jestem pedałem!

They drew you to look like a fag.
Wyglądasz jak pedał na tej podobiźnie.

Yeah, but you don't talk like a fag.
Tak, ale nie gadaj jak pedał.

Something for my little friend the fag.
Coś dla mojego małego kumpla - pedała.

How could you tell Zoe I was a fag?
Jak mogłeś powiedzieć Zoe, że jestem gejem?

Did you call my friend a fag?
To ty nazwałeś mojego przyjaciela ciotą?

I get why you kidnapped me but why leave me with the fag?
Wiem, dlaczego mnie porwaliście, ale dlaczego zostawiliście mnie z tym dupkiem?