Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

fact~ bezsporny - undisputed fact~ błąd co do faktu - error as to the fact~ błędnie przedstawić - to present a fact erroneously~ cyfry i fakty - facts and figures~ dokonany - accomplished fact, fait accompli~ do udowodnienia - fact to be proved~ i dowody - facts and evidence~ i liczby - facts and figures~ istotne - material facts~ mówią za siebie - facts speak for themselves~ na których opiera się wniosekobrona - the facts on which the application/ defence is based~ na których opiera się roszczenie - the facts on which the claim is grounded~ na podstawie faktu i przepisów - in fact and in law~ następstwo faktów - succession of facts~ następujące uwzględnić - to take into account the following facts~ nieistotny - immaterial fact~ nieudowodniony - unproven fact~ niezaprzeczalny - incontestable fact~ nieznajomość - ignorance of fact~ notoryczny - notorious fact~ obciążający - aggravating fact~ odciążający - exonerating/exculpating fact~ odróżniać fakt od fikcji - to distinguish fact from fiction~ opierać się na faktach - to be based on facts~ podatkotwórczy - taxable event, tax point~ po fakcie - afterwards~ pojawił się nowy - a new development occurred~ pomocnik po fakcie - accessory after the fact~ pomocnik przed faktem - accessory before the fact~ poparty faktami - supported by facts~ powiązanie wzajemne faktów - facts correlation~ powszechnie znany - notorious fact, well-known fact~ pozostający w związku z czynem - fact linked to the act~ prawny - factum juridicum, legally relevant act~ przedstawić nowe - to present new facts/ novum~ przedstawienie - presentation of facts~ przejść do - to get down to facts~ przekręcić fakty - to distort facts~ przytoczenie - advancing of facts~ przytoczony - advanced fact~ przyznany - acknowledged fact~ sprawy - facts of a case~ stwierdzenie - ascertainment of facts~ stwierdzić - to state the fact~ suchy - mere/dry fact~ trzymać się faktów - to stick to the facts~ udowodnić - to prove a fact~ udowodnienie - fact proving~ ukrycie faktów istotnych dla sprawy - concealment of facts material for the case~ ustalenie faktów na podstawie zeznań świadków - ascertainment of facts based on witnesses testimony~ ustalić fakty - to find out/determine facts~ ustąpić wobec faktów - to yield to facts~ uwzględnić - to take facts into account~ uznać coś jako fakt - to accept sth. as fact~ wydedukowane - implied/deducted facts~ zataić - to conceal facts~ znajomość - knowledge of facts~ znany sądowi z urzędu - fact known to the court ex officio~ zniekształcać - to distort facts~ zniekształcenie - distortion of facts

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

facts
~ potwierdzone - confirmed facts