Słownik polsko-angielski

paint; colour (US color)
~ antykorozyjna - anti-corrosive paint, rustproof paint
~ bitumiczna - bituminous paint
~ drukarska - printing ink, printers' ink
~ emulsyjna - emulsion paint
~ fluorescencyjna - fluorescent paint
~ maskująca - camouflage paint, baffle paint
~ ochronna - protective paint, camouflage paint
~ ogniotrwała - fireproof paint, fire-resistant paint
~ olejna - oil paint, oil colour
~ pleśnioodporna - fungicidal paint
~ pokładowa - żegl.,mar. deck paint
~ przeciwrdzewna - rust inhibitive paint
~ szybkoschnąca - quick-drying paint
~ świecąca - luminous paint
~ wodna - water paint
~ wolnoschnąca - slow-drying paint
~ żaroodporna - heat-resistant pain

Wordnet polsko-angielski

(a substance used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture of pigment suspended in a liquid)
dries to form a hard coating
"artists use `paint' and `pigment' interchangeably")
paint, pigment
synonim: kolor

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

paint
(warstwa) paintwork
~ podkładowa/do gruntowania primer, priming paint
~ do malowania ciała przed walką war-paint
~ do włosów hairdye
~ drukarska ink, printing ink/paste
~ emulsyjna emulsion paint, water-base paint
~ nawierzchniowa topcoat paint
~ olejna oil paint/colour
~ plakatowa poster paint
~ wodna water-colour, (US) water-color
~ wodna klejowa distemper
malować ~bą emulsyjną to emulsion

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C paint
(barwnik) dye
(druk) ink
(akwarela, GB) watercolour
(US) watercolor
(fig): puszczać ~ę to squeal

Słownik architektury polsko-angielski

(f) paint

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

paint n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DYE

WATER-COLOUR

COLOUR

COLOR

DYEING

BLOOD

DISTEMPER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f dye, paint, colour, am.~color
~ olejna oil-colour
~ wodna water-colour

Słownik nieruchomości polsko-angielski

paint, colour

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

paint

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

paint
colour (US color)
dye
~ alkaliczna - alkaline dye
~ antykorozyjna anticorrosive paint
~ do ochrony uszkodzonych drzew tree wound paint
~ drukarska printing ink, printers' ink, printing dye
~ dyspersyjna dispersion dye
~ emulsyjna emulsion paint
~ ochronna protective paint
~ olejna oil paint, oil colour
~ pleśnioodporna fungicidal paint
~ przeciwrdzewna rust inhibitive paint
~ wodna water paint

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

inkpaint~ do drukarek printer’s ink~ drukarska printing ink, printing paint~ emulsyjna emulsion paint~ epoksydowa epoxy paint~ ftalowa phtalic paint~ lateksowa latex paint~ ochronna protective paint~ odpadowa waste paint~ poprodukcyjna post-manufacturing paint~ (produkowana) na bazie olejów oil-based paint~ proszkowana powder paint~ wodna water-based paint~ wodnorozpuszczalna water-soluble paint, water-based paint~ zużyta used paint

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dye-stuff

paintwork