Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (cul) stuffed
filled

Nowoczesny słownik polsko-angielski

stuffed