Słownik polsko-angielski

adj.,hist. Phoenician

Wordnet polsko-angielski

(of or relating to or characteristic of Phoenicia or its inhabitants)
Phoenician

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Phoenician

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj Phoenician