Wordnet polsko-angielski


1.
pfennig


2. (100 pfennigs formerly equaled 1 Deutsche Mark in Germany)
pfennig: :

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PFENNIG