Wordnet polsko-angielski

(one who engages in fetishism (especially of a sexual nature) )
fetishist

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C fetishist

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

fetishist