Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

fibrin stabilizing factor (FSF)