Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) budownictwo fibuła; anatomia kość strzałkowa, strzałka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

strzałka (kość)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kość strzałkowa

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

strzałka f, kość strzałkowa

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

strzałka, kość strzałkowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRZAŁKA

FIBULA

Wordnet angielsko-polski


1. (the outer and thinner of the two bones of the human leg between the knee and ankle)
kość strzałkowa, strzałka
synonim: calf bone

2.
fibula: :

Słownik techniczny angielsko-polski

klamra do łączenia kamieni oblicówki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The doctors took a fibula bone from my leg and some tissue from my shoulder to fashion into a new jaw.
Lekarze pobrali materiał z kości strzałkowej z mojej nogi i nieco tkanki z ramienia aby wykonać z nich nową żuchwę.

TED

AM: Well, for those of you who have seen the picture in the little bio -- it might have given it away -- I'm a double amputee, and I was born without fibulas in both legs.
AM: Ci, którzy widzieli moje zdjęcie w biografii... ...już zgadli. ~~~ Urodziłam się bez kości strzałkowych.

TED

The fibula in the right leg is fractured, too.
Kość strzałkowa w prawej nodze jest pęknięta.

You know the difference between femur and fibula.
Znasz różnicę między kością udową a strzałkową.

As I feared, you have a shattered fibula.
Tak jak się obawiałem, masz złamaną strzałkę.

Her tibia and fibula, I think.
Jej piszczel i kość strzałkowa, tak sądzę.

Right tibia, left tibia fracture and fibula.
Prawa i lewa piszczel zlamane i strzalka.

De Puniet's injuries, a broken tibia and fibula, like Rossi at Mugello.
De Puniet jest ranny, złamał kość piszczelową i strzałkową, jak Rossi w Mugello.

Ankle, tibia, fibula... all look normal.
Kostka, piszczel, kość strzałkowa... Wszystko w normie.