Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (s)filmować, kręcić; zarejestrować;
film over - pokrywać się błonką/powłoką; zachodzić mgłą; załzawić się;

(Noun) film, błona (fotograficzna), klisza, taśma filmowa; folia; warstwa, warstewka, błonka, powłoka; mgiełka; medycyna bielmo;
film magazine - czasopismo filmowe;
film of cream - warstwa kremu;
film production - produkcja filmów;
film show - seans filmowy, pokaz filmu;
film star - gwiazda filmowa;
film premiere - premiera filmu;
film career - kariera w filmie, kariera filmowa;
film industry - przemysł filmowy;
film rights - prawa do ekranizacji;
film set - plan filmowy/zdjęciowy;
film studio - studio filmowe;
film buff - kinoman(ka);
film archive - archiwum filmowe, filmoteka;
film script - scenariusz filmowy;
film strip - seria klatek zdjęciowych, odcinek taśmy filmowej; film do epidiaskopu;
film poster - afisz filmowy;
film camera - kamera filmowa; aparat fotograficzny;
film of dirt - warstwa brudu;
film contract - kontrakt filmowy;
short film - film krótkometrażowy;
film music - muzyka muzyka do filmu;
wrapping film - folia opakowaniowa;
colour film - film kolorowy; kolorowy film; film kolorowy, film nadawany w kolorze;
film badge - technika dawkomierz/dozymetr fotometryczny;
film director - reżyser filmowy;
film pack - rolka filmu;
film coverage - materiał zdjęciowy, relacja filmowa;
colour film - film kolorowy; kolorowy film; film kolorowy, film nadawany w kolorze;
film badge - technika dawkomierz/dozymetr fotometryczny;
film director - reżyser filmowy;
film pack - rolka filmu;
film coverage - materiał zdjęciowy, relacja filmowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(thin coating) warstewka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

film, taśma filmowa, warstwa, warstewka, błona, folia, powłoka
filmować, robić zdjęcia fotograficzne
wrapping ~ folia z tworzywa na opakowania
thin ~ technology technika cienkowarstwowa (przy produkcji układów scalonych)
~ over załzawić się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

fabularny

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

fIlmn Film Between 1934 and 1939, Shirley Temple made eighteen films (W latach 1934-1939 Shirley Temple wystąpiła w osiemnastu filmach) - Times Literary Supplement (1984) Eisenstein completed only six films (Eisenstein ukończył tylko sześć filmów) - Norman Davies (1996) These would later become hallmarks of films directed by Kaufman (Te stały się później charakterystycznymi cechami filmów Kaufmana) - Penthouse [British Edition] (2002) 'Rhapsody in August' and 'Madadayo' were quite different from the dynamically-edited films of his prime (" Rhapsody in August"

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. warstewka, błonka
2. folia

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. błona f
2. zdjęcie rentgenograficzne
3. bielmo na oku

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

błona, film, zdjęcie rentgenograficzne, bielmo na oku

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s film
błona
powłoka
~ badge fotodozymetr
master ~ film matka, oryginał filmu
vt vi filmować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FILMOWY

KINOWY

BŁONA [MED.]

BŁONKA [FOT.]

CIENKA POWŁOKA

KOŻUCH NA MLEKU

BIELMO [MED.]

MGIEŁKA

MGŁA

EMULSJA: POKRYĆ EMULSJĄ

FILMOWAĆ

EKRANIZOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N film
N powłoka
V robić zdjęcia

Wordnet angielsko-polski


1. (a form of entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images giving the illusion of continuous movement
"they went to a movie every Saturday night"
"the film was shot on location")
film, obraz
synonim: movie
synonim: picture
synonim: moving picture
synonim: moving-picture show
synonim: motion picture
synonim: motion-picture show
synonim: picture show
synonim: pic
synonim: flick

2. (photographic material consisting of a base of celluloid covered with a photographic emulsion
used to make negatives or transparencies)
błona światłoczuła, film, klisza, film fotograficzny, klisza fotograficzna, taśma filmowa, błona fotograficzna: : synonim: photographic film

Słownik internautów

film
filmować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

film

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

błonafilm~, photographic film fotograficzny

Słownik audio-video Montevideo

film kinowy, film fabularny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

błona

kinematografia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fot. film; błona; taśma filmowa; biol. błona; fiz. warstewka
~, adventure - film przygodowy
~, anti war - film antywojenny
~, documentary - film dokumentalny
~, exposed - film naświetlony
~, fine grained - film drobnoziarnisty
~, grease - warstwa smaru
~, infrared - film do zdjęć w podczerwieni
~, liquid - warstewka cieczy
~, lubricating - warstewka smaru
~, military - film wojskowy
~ of oxides - warstwa tlenków metali
~, oil - warstewka ropy, warstewka oleju, warstwa oleju
~, original - oryginał filmu
~, (photo) sensitive - błona światłoczuła
~, photographic - błona fotograficzna
~, propaganda - film propagandowy
~, protective - warstewka ochronna, warstwa ochronna
~, spy - film szpiegowski
~, surface - warstewka powierzchniowa
~, war - film wojenny
~, water - warstewka wody

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

błona
warstewka
~, biological - biofilm
błona biologiczna
~, lubricating warstewka smaru
~, microbial IS warstwa mikroorganizmów
~, oil warstewka oleju, warstewka ropy
~, photographic błona fotograficzna
~, water warstewka wody

Słownik techniczny angielsko-polski

filmować

1. warstewka f, błonka f
2. folia f
3. błona f, film m, taśma filmowa
4. film m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A film based on the strike, Made In Dagenham, starring Sally Hawkins, Miranda Richardson, Rosamund Pike and Bob Hoskins, opens next month.

www.guardian.co.uk

Games academia is now where film academia was 30 or 40 years ago: not something "serious" departments indulge in.

www.guardian.co.uk

"The artists I buy cover a wide range, from film to photography and installations: some are aggressive, some are laid back, some are feminine and delicate and some are macho.

www.guardian.co.uk

But his pride in the film gives way to uproar when he finds his own name has been left off the credits - "it's not even in chalk or anything".

www.guardian.co.uk

Can I talk to you about an idea for a film?
Co tu się dzieje? Czy mogę z panem porozmawiać o moim pomyśle na film?

I feel like I'm making a film for one person.
I czuję się jak I robię film dla jednej osoby.

And might you tell the press what the film is about?
Może Pan powiedzieć prasie o czym jest ten film?

Maybe you can find something for him in the film.
Może znajdziesz coś dla niego w filmie.

I still don't know what my last film was about.
Nadal nie wiem o czym był mój ostatni film.

You shouldn't think about the film if your wife just died.
Nie powinieneś myśleć teraz o filmie skoro twoja żona właśnie zmarła.

The last thing I want to watch is a film.
Ostatnią rzeczą na która mam teraz ochotę to film.

You should have let me go back for my film.
Powinieneś był pozwolić mi wrócić po film.

Everything I saw before and after should be on film.
Więc wszystko, co widziałem, powinno być nagrane na filmie.

How do you feel about part 1 of my new film?
A co ty myślisz o pierwszej części mojego nowego filmu?

Or maybe we should see a bit of the film first.
A może powinniśmy zobaczyć najpierw choć trochę filmu.

I went to the same film school as the director.
Chodziłem do tej samej szkoły filmowej, co reżyser.

A big film company will have a little right for your book.
Duży producent chce kupić prawa do ekranizacji twojej książki.

Just cut them out and make the film about me!
Po prostu wytnij ich wszystkich i zrób film o mnie!

He wants to come back and make a very big film with you.
Właśnie powrócił i chce zrobić z tobą duży film.

I had no idea you would cut the film like this.
Boże, nie miałam pojęcia, że mógłbyś tak zmontować film.

You want to know if the stories about the film are true.
Chcesz wiedzieć czy historia przedstawiona w filmie jest prawdziwa.

Everyone in this film was a child during the war.
Ci, których zobaczymy w tym filmie, podczas ll wojny światowej byli dziećmi.

And one to film the whole world could see it.
i jeden film cały świat mógł go zobaczyć.

And you will never have to go back to this film again.
l nie będziesz musiał wracać do tego filmu.

Are you going to show this film to the president?
Ma pan zamiar pokazać ten film prezydentowi? Nie. Nie.

You have no idea how happy that film made me!
Nie masz pojęcia, jak bardzo ten film dodał mi optymizmu!

I'm not allowed to make the film with you any more.
Nie pozwalają mi już kręcić z tobą filmu. To zabronione.

I spent two years of my life on this film.
Spędziłem dwa lata mojego życia pracując nad tym filmem.

Oh, what are they teaching these kids in film school?
Czego oni uczą te dzieciaki w szkole filmowej?

Often, you see a film and think, Where did the money go?
Często zastanawiacie się, gdzie są pieniądze przeznaczone na film.

I'm going to use it to get into film school.
Mam zamiar to wykorzystać, aby dostać się do szkoły filmowej.

It is now time for me to present my film.
To już czas dla mnie na pokazanie mojego filmu.

But didn't you want to watch the film that I have here?
Ale czy nie chciałbyś obejrzeć tego filmu, o którym słyszałem?

But I don't want to die without having seen this film.
Ale nie chcę umierać nie oglądając tego filmu.

Maybe you'd like to get a film you didn't know about.
Może chciałbyś wypożyczyć film, o którym wcześniej nie słyszałeś.

We can't wait to see what you've come up with for your college film.
Nie możemy się doczekać, co wymyśliłeś z tym swoim filmem.

I'm going to buy film and I'll call you later.
Pójdę kupić film, zadzwonię do ciebie później.

She has one week behind, Sam saw a war film.
Sam oglądał jakiś film wojenny tydzień temu...

This is my free pass into film school, right now.
To jest moja przepustka do filmówki.

No, I don't even know what the film is about.
Ja w ogóle nie wiem, o czym to jest.

Maybe a film or a western play but I never get to see the second half.
Może na jakiś film albo jakąś sztukę, ale nigdy nie udaje mi się zobaczyć drugiej połowy.

So what are you working now, on the film or arts?
Nad czym teraz pan pracuje, nad filmem, czy sztuką?

I know that you don't want to make a film with me.
Wiem, że nie chcesz robić filmu ze mną.

Why do we want to spend a year of our lives making this film?
Dlaczego chcemy spędzić rok życia, robiąc ten film ?

What I could do with faces like these on film.
Chociaż z drugiej strony, po co komu taka twarz?

I hope you have watched your last film with that girl.
Kolejna rzecz... ...mam nadzieję, że z swoją dziewczyną oglądaliście wasz ostatni film.

You have access to equipment through the film program, right?
Masz dostęp do sprzętu w ramach programu filmowego, prawda?

I tell you only this song can make your film a hit!
Mówię ci, twój film będzie hitem dzięki tej piosence. Dalej! Głowa do góry!

I did not mean for you to carry that film.
Nie chciałam, żebyś to ty przemycił film.

I never went back without watching the film from a theatre.
Nigdy nie wracałam z kina, jak się już zdecydowałem na film.

Then, I went to see that film you spoke about.
Obejrzałem film, o którym pan mówił.

Like I took all interesting ideas from a film or a book.
Tak jak gdyby wszystkie moje fajne pomysły pochodziły z książek albo filmów.

I want to film you two making love this weekend.
Chciałbym nakręcić was oboje jak sie kochacie, w ten weekend.

The first way we kill our film is by talking about it.
Najlepszą drogą by zabić film jest mówić o nim.