Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

filtering
bibuła ~na filter paper

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FILTRATION

FILTER