Wordnet polsko-angielski

(a person skilled in large scale financial transactions)
financier, moneyman

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

financier, banker

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C 1. (kapitalista) financier
capitalist. 2. (rzeczoznawca finansowy) financier
expert in matters of finance

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m financier

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m financier, tycoon wielki ~ financial magnate

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CAPITALIST

FINANCIER