Wordnet polsko-angielski

(the branch of the biological sciences dealing with the functioning of organisms)
physiology

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

physiology

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U physiology: ~ komórek i tkanek stoichiology
~ człowieka human physiology
~ doświadczalna experimental physiology
~ kliniczna clinical physiology
~ pracy work physiology

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f physiology