Wordnet polsko-angielski

(the quantity a flask will hold)
flask, flaskful

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (colloq) bottle: obalać ~ę (z kimś) to split a bottle (with sb)

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f bottle, flask (na ocet, na oliwę) cruet

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

flask n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOTTLE

DRINK

CRUET

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

flask