Wordnet polsko-angielski


1. (the manner in which something is expressed in words
"use concise military verbiage"- G.S.Patton)
wording, diction, phrasing, phraseology, choice of words, verbiage


2. (a trite or obvious remark)
platitude, cliche, banality, commonplace, bromide: : synonim: banał
synonim: slogan
synonim: ogólnik
synonim: komunał
synonim: oczywistość
synonim: formułka
synonim: frazes
synonim: liczman
synonim: oklepanka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

phraseology

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U phraseology

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f jęz. phraseology
fig. (pustosłowie, czcze obietnice) empty promises (words)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IDIOMS

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

idioms
phraseology (pl. phraseologies)