Nowoczesny słownik angielsko-polski

freon

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. freon

Słownik środowiska angielsko-polski

freon m chem.

Słownik techniczny angielsko-polski

freon m (czynnik chłodniczy)