Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

frustration

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U frustration

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f frustration

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

psych. frustration