Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

frit

Słownik techniczny polsko-angielski

f frit