Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

phthisiologist n